தொடர்புக்கு

ஸ்ரீ நரஸிம்மர் சரணாலயம்

பழனியப்பன் மீனாட்சி இல்லம்
No.23/13, பட்டாபிராமன் தெரு,அருகில் K.M.C.மருத்துவமனை,தென்னூர்,திருச்சி-17.

ஒவ்வொரு புதன்கிழமை 11.30 A.M 5 P.M
3 நாட்களுக்கு முன்பு உங்கள் நியமனம் பதிவு செய்ய வேண்டும்
நியமனம் எண் : 9385682301

குறுஞ்செய்தி அனுப்ப : 9698677711

Note: Only Text message by mentioning name,place & age (or) voice message(below 1 min)can be send
(Normal call or Whats app call not allowed)

மின்னஞ்சல் முகவரி: srimahalakshmidivinekirupa@gmail.com
ammavin-parvaiil-aanmigam

அம்மவின் பார்வையில் ஆன்மீகம்

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #1

பேச்சு #1

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #2

பேச்சு #2

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #3

பேச்சு #3

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #4

பேச்சு #4

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #5

பேச்சு #5

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #6

பேச்சு #6

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #7

பேச்சு #7

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #8

பேச்சு #8

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #9

பேச்சு #9

Ammavin Parvaiil Aanmigam - Speech #10

பேச்சு #10